میخواهیم با کمک شما حامیان خیریه آبشارعاطفه ها، در تکمیل زنجیره اقدامات انسان دوستانه مان، خیریه کارآفرین باشیم.

ماموریت ما

 ما در آبشار عاطفه ها با عنایات کریمانه امام رئوف (ع) دست به اقدامات بزرگی زده ایم؛ ۵۰۰ شعبه در سراسر ایران داریم و با کمک مردم عزیز ایران، به ۴۰۰ هزار نفر مهرجو خدمات پزشکی، درمانی، جهیزیه، مستمری، سبد کالا و … هدیه داده ایم.

چشم انداز ما

میخواهیم برگ دیگری بر دفتر عاطفه هایمان سنجاق کنیم و در مبارزه با فقر و استضعاف مسیر جدیدی را بگشاییم و فرهنگ_کار و تلاش و جهاد برای کسب روزی حلال را در بین مهرجویان و فرزندان با استعدادشان حاکم کنیم.

ارزش های ما

  • اگر به فکر توانمندسازی مهرجویان نباشیم، تنها می توانیم التیام بخش دردهای انسان های محروم باشیم چرا که با مستمری و هزینه درمان و هدیه جهیزیه همیشه به کمک دیگران نیازمند خواهند بود و این چرخه نیازمندی هیچ پایانی ندارد.
آبشار عاطفه

ما در آبشار عاطفه ها با عنایات کریمانه امام رئوف (ع) دست به اقدامات بزرگی زده ایم؛ ۵۰۰ شعبه در سراسر ایران داریم و با کمک مردم عزیز ایران، به ۴۰۰ هزار نفر مهرجو خدمات پزشکی، درمانی، جهیزیه، مستمری، سبد کالا و ... هدیه داده ایم.

۰میلیون کمک هزینه
۰هزار مددجو
۰هزار کودکان
۰ شعبه

خیریه کارآفرین

میخواهیم برگ دیگری بر دفتر عاطفه هایمان سنجاق کنیم و در مبارزه با فقر و استضعاف مسیر جدیدی را بگشاییم و فرهنگ_کار و تلاش و جهاد برای کسب روزی حلال را در بین مهرجویان و فرزندان با استعدادشان حاکم کنیم. اگر به فکر توانمندسازی مهرجویان نباشیم، تنها می توانیم التیام بخش دردهای انسان های محروم باشیم چرا که با مستمری و هزینه درمان و هدیه جهیزیه همیشه به کمک دیگران نیازمند خواهند بود و این چرخه نیازمندی هیچ پایانی ندارد. ده ها و شاید صدها مجموعه حمایتی از جمله کمیته امداد،بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان امام راحل، بنیاد مستضعفان و خیریه های مختلف، برای رفع مشکلات محرومین شروع به فعالیت کرده اند اما آیا هیچگاه این سوال را پاسخ داده اید که چرا با صرف هزینه های زیاد باز هم خیل عظیمی از محرومان و نیازمندان وجود دارند که نیازمند این کمک ها هستند؛ گویا تلاش این مجموعه های امدادرسانی موفق نبوده و از حمعیت محرومین کاسته نشده است؟ قسمتی از پاسخ پرواضح است، ما فقط در حال تزریق مُسَکِن به مهرجویان هستیم دقیقا مثل بیماری که با تزریق سِرُم زنده مانده است و هر زمان، که این سرم جدا شود حیات او با خطر روبرو میشود. توانمندسازی؛ راه حل اساسی درمانِ بیماری فقر است و این زمانی اتفاق می افتد که همگان متوجه باشند که ضمن تزریق مُسکّن، بایستی درمان اصلی را آغاز و یکبار برای همیشه مشکل را حل نماییم. معاونتکارآفرینیو_اشتغال خیریه آبشار عاطفه ها در این چارچوب اقدام به راه اندازی طرح فراگیر اشتغال خُرد و خانگی تحت قالب صندوق های مشارکتی گروهی نموده است و طی یک فرآیند مشخص، به افرادی که می خواهند برای خودشان کار ایجاد کنند وام خُردِ قرض الحسنه اعطا می کند؛ چیزی شبیه به صندوق های قرض الحسنه خانگی! میخواهیم با کمک شما حامیان خیریه آبشارعاطفه ها، در تکمیل زنجیره اقدامات انسان دوستانه مان، خیریه کارآفرین باشیم. ما در آبشار عاطفه ها با عنایات کریمانه امام رئوف (ع) دست به اقدامات بزرگی زده ایم؛ ۵۰۰ شعبه در سراسر ایران داریم و با کمک مردم عزیز ایران، به ۴۰۰ هزار نفر مهرجو خدمات پزشکی، درمانی، جهیزیه، مستمری، سبد کالا و ... هدیه داده ایم. اگر به فکر توانمندسازی مهرجویان نباشیم، تنها می توانیم التیام بخش دردهای انسان های محروم باشیم چرا که با مستمری و هزینه درمان و هدیه جهیزیه همیشه به کمک دیگران نیازمند خواهند بود و این چرخه نیازمندی هیچ پایانی ندارد. ما می‌خواهیم در معاونت کارآفرینی و اشتغال‌زایی خیریه آبشارعاطفه‌ها به کسانی که تا به حال این فرصت و ابزار، برای بروز استعدادشان وجود نداشته است کمک کنیم تا برای خودشان کار بیافرینند و کارآفرین باشند.